Voorwaarden spaaractie

1. Algemene bepalingen

 • 1.1 Deze hierna genoemde algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de spaaractie van My Halal Sweets (hierna: "Actie").
 • 1.2 De Actie zal vanaf 20 september 2021 in werking treden.
 • 1.3 Bij een eventuele stopzetting van de Actie zal uiterlijk twee maanden vooraf via e-mail en/of op www.myhalalsweets.nl worden aangegeven wanneer de Actie zal eindigen.
 • 1.4 Door deelname aan de actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de hierna genoemde Voorwaarden. De deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en de bepalingen binnen deze voorwaarden.

2. Voorwaarden Actie

 • 2.1 Vanaf 20 september 2021 krijgt iedere deelnemer bij de eerstvolgende bestelling één spaarkaart en één spaarzegel.
 • 2.2 Bij iedere volgende bestelling zal de deelnemer één spaarzegel ontvangen.
 • 2.3 Er is sprake van een volle spaarkaart wanneer er in totaal 6 spaarzegels zijn verzameld. Indien een spaarkaart niet voldoet aan de vereiste 6 spaarzegels zal deze als onvolledig worden beschouwen. De onvolledige spaarkaarten komen niet in aanmerking voor de gratis zak snoep.
 • 2.4 Op vertoon van een volle spaarkaart, via een bericht naar @myhalalsweets via Instagram of een e-mail naar info@myhalalsweets.nl, wordt er bij de eerstvolgende bestelling één gratis zak snoep van 650 gram naar keuze toegevoegd.
 • 2.5 Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland en niet-consumenten zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 • 2.6 In geval van fraude (of vermoeden daarvan), onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of onrechtmatige deelname aan de Actie, behoudt My Halal Sweets zich het recht voor om Deelnemers zowel vooraf als achteraf uit te sluiten van deelname en reeds gespaarde spaarpunten te verwijderen.
 • 2.7 Deelnemers kunnen de door hun gespaarde punten niet met een andere deelnemer delen. Elke kaart is voorzien van een uniek nummer die gekoppeld is aan de deelnemer die besteld heeft op de website van www.myhalalsweets.nl
 • 2.8 De volledige spaarkaarten kunnen enkel via de webshop verzilverd worden.
 • 2.9 My Halal Sweets is niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal of beschadiging van de spaarkaart.
 • 2.10 Indien er sprake is van een van de gevallen, zoals genoemd in art. 2.9 van de voorwaarden, is het mogelijk dat de verloren zegels bij de eerstvolgende bestelling worden bijgevoegd. Voorafgaand zal er aan de hand van de voorgaande ordernummers worden onderzocht hoeveel spaarzegels er meegezonden zullen worden. Bij kopiëren of andere vormen van fraude vervalt de in art. 2.10 genoemde regel. Indien er sprake is van een van de gevallen, zoals genoemd in art. 2.9 van de voorwaarden, dient u contact op te nemen met My Halal Sweets via info@myhalalsweets.nl.
 • 2.11 My Halal Sweets behoudt zich het recht voor om kaarten die niet aan de Voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen, te weigeren.
 • 2.12 Op de Actie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden van het My Halal Sweets spaarsysteem dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.